Apel o pomoc

Apel o pomoc w ratowaniu j e d y n e g o z zachowanych szpitali fundowanych przez św. Jadwigę Królową.

Przebywając kilkakrotnie w Bieczu św. Jadwiga Królowa nadała miastu liczne przywileje. Szczególną jednak troską otaczała ludzi biednych , wydając na jałmużnę znaczne kwoty pieniędzy. Widząc potrzebę stałej troski o nich założyła, wraz z rajcami miejskimi, szpital dla Ubogich. W 1395 roku św. Jadwiga Królowa wydała dekret dotyczący fundacji szpitala i kościoła św. Ducha. W szpitalu, nazwanym z biegiem czasu szpitalem św. Jadwigi zawsze przebywali ubodzy. Tak było aż do 1950 roku, kiedy to upaństwowiono fundację, a ludzi wywieziono do innych domów opieki. W budynku do lat osiemdziesiątych mieścił się internat dla Liceum Ogólnokształcącego. Niestety obiekt przez wiele lat nie remontowany i opuszczony ostatecznie po 1980 r., uległ całkowitej dewastacji.
W roku kanonizacji św. Jadwigi ( 1997 ) powzięta została myśl uratowania tego j e d y n e g o z kilku fundowanych przez św. Jadwigę budynków szpitala. W tym celu powstała też fundacja na rzecz Szpitala Ubogich im. św. Jadwigi Królowej.
W obecnym roku wykonane zostały plany restauracji budynku. Po dokonaniu w nim trudnych i kosztownych prac konserwatorskich będzie mógł nadal służyć, zgodnie z myślą św. Jadwigi najbardziej potrzebującym. Pozostanie też dla następnych pokoleń trwałą pamiątką po św. Jadwidze. Bardzo serdecznie prosimy o wsparcie finansowe tego niezwykle szczytnego dzieła.

Konto dla Osób i Instytucji, pragnących wesprzeć dzieło renowacji szpitala św. Jadwigi w Bieczu:
72 8627 0001 2002 3005 7059 0001
Za wszelkie dobro – Bóg zapłać