Sodalicja Św. Jadwigi

Sodalicja Świętej Jadwigi Królowej jest prywatnym stowarzyszeniem osób świeckich Kościoła rzymskokatolickiego, powołanym do życia przez Biskupa Sandomierskiego, ks. prof. Wacława Swierzawskiego, w okresie poprzedzającym bezpośrednio kanonizację Świętej Patronki. Kościelną osobowość prawną uzyskała Sodalicja Świętej Jadwigi Królowej dekretem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Franciszka Macharskiego 25 marca 1998 roku. Posiada własny Statut i Regulamin.

Zadaniem członka Sodalicji jest troska o pogłębienie własnej więzi z Chrystusem, czyli o wiarę światłą, świadomą i żarliwą oraz wynikająca stąd troska o przybliżanie Królestwa Bożego, czyli ewangelizacja. Życie członka Sodalicji polega na nieustannym wysiłku łączenia postawy ewangelicznej Marii i Marty, na wzór św. Jadwigi Królowej. Wspólnota zamierza realizować te cele w następujący sposób: cel pierwszy troska „o wiarę światłą, świadomą i żarliwą” osiągany powinien być przez:
– Pracę nad pogłębieniem własnej wiary, poznawaniem Chrystusa i przeżywaniem Jego obecności w liturgii i w nas oraz modlitwa w tej intencji
– Częste uczestnictwo we mszy świętej, systematyczną spowiedź, modlitwę i ofiarę z siebie w łączności z Chrystusem
– Odmawianie w miarę możliwości przynajmniej jednej godziny z liturgii godzin, medytacja w oparciu o Pismo Święte oraz rozważanie w łączności z Maryją tajemnic różańca św.
– Codzienne czytanie Pisma Świętego, pogłębianie znajomości encyklik papieskich i aktualnego nauczania Kościoła, zwłaszcza Katechizmu i innej lektury duchowej (samokształcenie).

Drugie zadaniem sodalicji czyli „ewangelizacja, która ma na celu budowanie wspólnoty Kościoła” dokonuje się przez codzienną modlitwę i ofiarę w intencjach, o które troszczyła się Św. Jadwiga.

Wszyscy członkowie sodalicji na całym świeci codziennie łączą się w modlitwie w następujących intencjach:
w poniedziałki: za szukających Boga: za niewierzących, za katechumenów, za neofitów, za przeżywających kryzysy wiary i o pogłębienie wiary wierzących;
we wtorki: za dzieła, których patronką jest Św. Jadwiga: za parafie pod Jej wezwaniem, za szkoły Jej imienia, za hufce harcerskie Jej imienia, za Siostry Św. Jadwigi Królowej, za organizacje i zakłady pracy nazwane Jej imieniem
we środy: za wszystkie uczelnie i szkoły katolickie, zwłaszcza za Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie – dzieło Św. Jadwigi Królowej;
we czwartki: w intencji ewangelizacji – za tych, którzy ją prowadzą: za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, kleryków, siostry zakonne, katechetów, za katechumenat;
w piątki: za matki oczekujące potomstwa i za dzieci nienarodzone, we wszystkich sprawach dotyczących regulacji poczęć i obrony życia;
w soboty: za dzieci i młodzież, o ich katolickie wychowanie;
w niedziele: za polityków i rządzących państwami, o pokój na świecie.

Ponadto czciciele św. Jadwigi Królowej uczestniczą we Mszy świętej dnia ósmego każdego miesiąca w intencjach, o które troszczyła się Św. Jadwiga oraz o łaski za jej przyczyną.

Od dnia 8 lutego 2004r. sodalicja św. Jadwigi Królowej zaczęła istnieć i działać w naszej diecezji. O godz. 10.00 w Bieckiej Kolegiacie ks. bp. Edward Białogłowski odprawił uroczystą mszę św. koncelebrowaną wraz z ks. prałatem Stanisławem Słowikiem dyr. Caritas i ks. dr Władysławem Kretem proboszczem Bieckiej Fary. Podczas mszy św. Ks. Biskup przyjął do sodalicji 53 osoby dzieci, młodzież, dorosłych i starszych. Licznie zgromadzeni w kościele parafianie oraz czciciele św. Jadwigi spoza Biecza we wspólnej modlitwie polecali Bogu wszystkie te sprawy Kościoła i Ojczyzny, które szczególnie leżały na sercu świętej Królowej Jadwidze, < a także dzieło odbudowy szpitala dla ubogich ufundowanego przez królową w czasie jej pobytu w Bieczu w 1395r. Na uroczystość przybyła również z Krakowa s. Adelajda Sielepin ze Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigip014_0_00_02 Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, która szerzy kult św. Jadwigi w całej Polsce, a także za granicami kraju, szczególnie wśród Polonii Amerykańskiej. Uroczystość uświetnił chór parafialny przez wykonanie m. in. pieśni ku czci św. Królowej Jadwigi, skomponowaną przez panią dyrygent Beatę Bochnię.


Po mszy św. ks. Biskup spotkał się w sali parafialnej z nowopowstałym oddziałem sodalicji, a następnie z zarządem Fundacji na rzecz szpitala ubogich im. Św. Jadwigi Królowej.

Dzięki trosce Księży Biskupów , ks. Proboszcza, władz samorządowych i bieckich parafian, pełne uroku miasteczko – Biecz, tak umiłowane przez św. Królową Jadwigę staje się znów Jej miastem, miejscem Jej poświęconym, w którym pielęgnowane są wartości tak cenione świętą Królową.

Nie znaleziono żadnych wpisów.