Prace konserwatorskie

W 1992r. Ordynariuszem nowej Diecezji Rzeszowskiej został Biskup Kazimierz Górny, który z Krakowa przyniósł kult św. Królowej Jadwigi Wawelskiej, on też był inspiratorem ratowania szpitala Świętego Ducha w Bieczu fundowanego przez św. Jadwigę Królową. W roku kanonizacji Królowej Jadwigi w 1997 postanowiono w Bieczu utworzyć okręg Caritas i rozpocząć restaurację budynku. W 2000r. powołana została w tym celu fundacja. Na jej czele stoi ks. Biskup Ordynariusz, w jej skład wchodzą kapłani i osoby świeckie, a jej prezesem jest każdorazowy proboszcz parafii farnej
w Bieczu.
W roku 2001 rozpoczęto starania o wykonanie planów, uwieńczone zostały one powodzenie w roku 2002 i od tej chwili trwały przygotowania do prowadzenia prac budowlanych. W oparciu o dokumentację konserwacyjną i architektoniczną zabezpieczono obiekt przed dalszą dewastacją. Do chwili obecnej usunięto 130 metrów sześciennych gruzu i ziemi z piwnic, które w tej chwili są w okazałym stanie. Podstemplowano piwnice, wykonano główny fundament, który będzie częścią nośną pod wszystkie stropy od poziomu „0” poprzez dwa następne, obecnie odkrywane są dalsze części podziemi budynku. W piwnicach odkryto ludzkie szczątki, krypty, z tej racji obecnie prowadzone są prace archeologiczne, w celu odsłonięcia tajemnic i ciekawostek historycznych, których zapewne wiele kryje jeszcze szpital Św. Jadwigi w Bieczu.

Dalsze prace przy Szpitalu Św. Jadwigi Królowej w Bieczu

Wiosna 2013